OPENING TIMES
Monday - Friday: 09:00 - 18:00 (ติดต่อคุณเจนจิรา)
CALL US

About

IDEO EMPOWERMENT

เราคือนักสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างมีความสุข (Happiness Culture) สร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนให้องค์กร ด้วยโปรแกรม People Development ที่ผ่านงานวิจัยระดับสากลการันตีผลลัพธ์อย่างแท้จริง 
 
เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้ เห็นความเปลี่ยนแปลงหลังการเข้าโปรแกรมชัดเจนเป็นรูปธรรม

เราคือนักสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วย ทักษะ Soft & Hard Skills

• ผู้นำด้านการปรับ Mindset แบบเห็นผล
• ผู้เชี่ยวชาญด้านจัดการอารมณ์  ที่สร้างพนักงาน EQ ดีแบบเห็นเป็นตัวเลขชัดเจน 
• ตัวจริงด้านการพัฒนาความสัมพันธ์ในองค์กร ให้องค์กรไทยไร้ดราม่า ลดอัตราการลาออก วัดผลได้

เป็นสถาบันแรก และสถาบันเดียวในประเทศไทยที่ใช้ศาสตร์ของ Theatre Activities ผสมผสานกับ Positive Psychology ในการถ่ายทอดกระบวนการ ทำให้ผู้เรียนเข้าถึงเนื้อหาง่าย ผ่อนคลายในการเรียนรู้ และนำไปปฏิบัติใช้ได้จริง คุ้มค่าคุ้มเวลาอย่างแท้จริง

IDEO EMPOWERMENT จัดตั้งโดยครูเปิ้ล สุดารัตน์ ศิริวรางกูร ที่ปรึกษาด้าน Soft & Hard Skills ระดับแนวหน้าของไทย

MISSION

• ช่วยให้องค์กรไทยไร้ดราม่า
• สร้างพื้นที่ปลอดภัยในที่ทำงาน 
• เพื่อสร้างสังคมคนทำงานที่มีความสุขอย่างแท้จริง

HISTORY COMPANY

2019 - Present

 

ขยายรูปแบบการเรียนรู้ E-Learning, Virtual Classroom

ขยายรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายในรูปแบบของ E-Learning, Virtual Classroom ซึ่งพัฒนาอย่างต่อเนื่องและจุดประกายให้เกิดเป็น Immersive Learning, 3D Environment Virtual Learning, VR Learning ซึ่งช่วยในเรื่องเปิดประสบการณ์และเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้มากกว่าในห้องเรียน 3.75 เท่า หรือ 275% และเรายังพัฒนาต่อไปจนถึงปัจจุบัน

2017 - 2019

 

สถาบันพัฒนาศักยภาพ IDEO Empowerment – Institute of Soft Skills

เปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันพัฒนาศักยภาพ IDEO Empowerment – Institute of Soft Skills” โดยมีกลุ่มลูกค้าเป็นองค์กรระดับใหญ่หลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในไทยและระดับ Global

2015 - 2017

 

ย้ายสถานที่ตั้งมาและเปลี่ยนรูปแบบเป็นสถาบันสอนศิลปะการแสดง

ย้ายสถานที่จากจังหวัดนครปฐมมาที่อารีย์ กรุงเทพฯ โดยเปลี่ยนรูปแบบจากโรงเรียนสอนศิลปะการแสดงเป็นสถาบันสอนศิลปะการแสดงเพื่อพัฒนาศักยภาพ โดยมีผู้บริหารในระดับ C-Level และพนักงานในองค์กรต่างๆ เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในทุกมิติ

2009 - 2015

 

โรงเรียนสอนศิลปะการแสดงขนาดใหญ่

เปลี่ยนจาก Studio เป็นโรงเรียนสอนศิลปะการแสดงขนาดใหญ่ มีชื่อเสียง และเป็นที่รู้จักในจังหวัดนครปฐม ในการผลิตศิลปิน นักร้อง นักแสดง ละครทีวี เวที เข้าสู่วงการบันเทิงและมีชื่อเสียงมากมายในระดับสากล

2007 - 2009

 

เริ่มจากการเป็น Studio สอนศิลปะการแสดง

แรกเริ่ม IDEO Empowerment เริ่มจากการเป็น Studio สอนศิลปะการแสดงชื่อดังในจังหวัดนครปฐม ด้วยความตั้งใจที่อยากจะพัฒนาศักยภาพ และมอบโอกาสความเติบโตก้าวหน้า ให้กับผู้คนในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง

IMPRESSION FROM LEARNER

MEET OUR TEAM

SUDARATN SIRIVARANGKUL

Self Development Expert

WIKROM SRISURAKARN

Productivity Improvement Expert

AMISA RAKSIAM

Style Expression&Presentation Consultant

PARAN PITIJIRAKUL

Personality Consultant For Male

WATCHAREEWAN KANKABTONG

Professional Makeup Artist & Hair Stylist

WALAREE EMSOMTO

Effective Strategic Sales Approach Trainer

VANASSANUN JUNNIM

Image & Personality Development Expert

CHONLAPAT JARUNPONG

Psychologist

PATTAMAWAN JATIKANANDA

Marketing Consultant

BARAMEE NARAK

Marketing Consultant

POLTHEP MASRUNGSON

Effective Strategic Sales Consultant

RANIDA PONPUTTHICHAI

Self Development By CBT

SAREEPORN SANAPONG

Voice Trainer

ACHA LIWCHAROEN

Expert Trainer for Active Learning

PATHOMPAK RAKWATTANAKUL

Certified Trainer and Life Coach

PANICHA CHANRITISEN

Marketing Strategy Expert

PATTRARAT TUNGNISAITRONG

Sustainable Business Consultant

ROSESANUN PAVAPUTANONT NA MAHASARAKAM

Self Development Expert

DR.PAKAMON DECHSONGJARUS

Aesthetic, Anti-Aging & Lifestyle Specialist Doctor

CHAIYANUT ANURAT

Executive Coaching & Personnel Development Expert

TRUSTED BY

Copyright © 2023 Edited by IDEO EMPOWERMENT. | All Rights Reserved
widget