3 เหตุผลที่ควรสงสาร คนที่ต้องคอยจิกกัดคนอื่น ตลอดเวลา

1. เค้าต้องอยู่กับความหวาดระแวงว่าใครจะเข้ามาแย่งพื้นที่
 
2. เค้าอยู่กับความหน้าหงิกใจเหงา ก้าวร้าว เพราะป้องกันคนมาทำร้าย เปราะบางนะนั่น
 
3. อยู่กับความไม่มั่นคงในใจขั้นสุด เครียดในใจ ไม่มีความสุข ปล่อยวางไม่ได้เท่าที่ควร
 
ลองคิดดูว่า
นกที่ปีกแข็งแรง จะไม่ต้องระแวงว่ากิ่งไม้ที่เกาะอยู่จะหักวันไหน เพราะถ้าหักเมื่อไหร่ ก็บินต่อไปสู่ฟ้า สู่ป่าไม้ใหม่ๆได้
 
การแสดงออกแบบกัดจิก แขวะ กดทับ เบียดเบียนใครๆ เป็นการยกป้ายประกาศที่ใหญ่ที่สุดให้ชาวโลกได้เห็นว่า
 
“Hello ชั้นกำลังไม่มีความสุขในชีวิตและไม่มั่นใจในตัวเองเลย ชั้นเลยต้องเชือดใครสักคน เพื่อให้ชั้นไม่ใช่เหยื่อรายเดียว”
 
น่าสงสารเค้านะคะ